دانلود مجموعه قلم های فارسی


منبع: www.p30download.com


این مجموعه شامل 345 قلم فارسی میباشد. کپی رایت این قلم های متعلق به داده ورزان هامون می باشد. از قلم های این مجموعه که همگی با NPI آغاز می شوند در تمامی نرم افزارهای گرافیکی که امکان تایپ مستقیم فارسی نیست میتوانید با کمک نرم افزار شتاب فارسی نگار استفاده کنید.


منبع: www.p30download.com


این مجموعه شامل 345 قلم فارسی میباشد. کپی رایت این قلم های متعلق به داده ورزان هامون می باشد. از قلم های این مجموعه که همگی با NPI آغاز می شوند در تمامی نرم افزارهای گرافیکی که امکان تایپ مستقیم فارسی نیست میتوانید با کمک نرم افزار شتاب فارسی نگار استفاده کنید.

نرم افزار نصب اختصاصی پی سی دانلود ، امکان نصب و عزل ( Install & UnInstall ) قلم های این مجموعه را به صورت تمام خودکار به شما می دهد.


پسورد: www.p30download.com
دانلود - 13.74 مگابایت | لینک کمکی
سایت سازنده لینک منبع