تعرفه پیامک خالی چگونه محاسبه میشود؟پیام‌های خالی 22 تومان هزینه به گفته معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران تعرفه‌ پیامک‌هایی که فقط حاوی عدد یا شکل هستند لاتین محاسبه می‌شود.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران،از سایت ایسنا،محمدمهدی عطوفی درباره‌ تعرفه پیامک‌های خالی و این که برای این نوع پیام‌ها تعرفه‌ فارسی یا لاتین محاسبه می‌شود اظهار کرد: تعرفه پیام‌هایی که خالی ارسال می‌شوند نیز همانند تعرفه‌ لاتین یعنی 222 ریال محاسبه می‌شود.
وی با بیان این که پیام‌هایی که کدینگ شبکه همراه اول را تغییر دهند فارسی محاسبه می‌شوند، تصریح کرد: بنابراین پیام‌هایی که به صورت خالی یا فقط عدد و یا شکل ارسال می‌شوند به این دلیل که تغییری در کدینگ شبکه همراه اول ایجاد نمی‌کنند لاتین محاسبه خواهد شد.
معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران توضیح داد: پیامک با حروف فارسی چون کدینگ شبکه را تغییر می‌دهد همان تعرفه‌ی فارسی یعنی 89 ریال محاسبه می‌شوددارندپیام حاوی عدد یا شکل لاتین محاسبه می‌ش