خطا های چشم

روی علامت مثبت در وسط دایره خیره شوید! دایره چشمک زن را چه رنگی میبینید؟گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

با نگاه کردن به علامت مثبت و جلو عقب بردن سر از مونیتور اینطور بنظر می رسد که دایره کوچکتر میچرخد!
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


روی علامت مثبت در وسط دایره خیره شوید! دایره چشمک زن را چه رنگی میبینید؟گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس زیر خیره شوید.خواهید دید که هاله دور آن از بین خواهد رفت!
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط تصویر خیره شوید، خواهید دید که نقاط رنگی اطراف آن ناپدید می شوند!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


به وسط عکس نگاه کنید و سرتون رو جلو و عقب ببرید ، چه اتفاقی می افتد؟
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgآیا میتوانید نقاط سیاهی که در این تصویر هستند را بشمارید؟

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


بنظر شما در عکس زیر خطوط بین مربعهای سیاه و سفید صاف هستند یا کج؟

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


به نظر شما خطوط عمودی مواری اند یا نه؟

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


این دو خط هم طبیعتا باید موازی باشند ولی چشم ما چیز دیگری می‌گوید!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


این خطوط را چگونه می بینید، آیا آنها موازی اند؟

گروه اینترنتی پرشین
 استار | www.Persian-Star.org